SoalanMakanan Tradisional Melayu
1.    Berdasarkan gambar,apakah pakaian tradisional ini?
A.  Sari         B.  Samfu          C.  Kelambi       D.  Baju kurung


2.    Berikut adalah warisan pakaian India ,kecuali
A.  Dhoti      B.  Samfu          C.  Sari               D.Lenga


3.    Apakah pakaian tradisional cina yang perlu dipakai semasa Tahun Baru Cina?
A.  Baju Kebaya     B. Dhoti    C.  Ceongsam     D.  Baju Kelambi


4.     Berdasarkan gambar, siapakah yang biasa memakai pakaian tradisional ini?
    A.  Melayu            B. Cina          C. India    D. Kadazandusun


6.  Antara senarai baju tradisi kaum Melayu, yang manakah tidak betul.
i.    Baju Melayu
ii.   Baju Kurung
iii.  Baju Kebaya
iv.  Sinuangga

A. I dan II   B. I dan III       C. II dan III      D. III dan IV


Makanan Tradisional Cina

5.    Nasi lemak dan pulut panggang adalah makanan yang unik dan istimewa                  .
A.  Melayu             B.  Cina      C.  India            D.  Iban


7. Antara manakah adalah unsur - unsur bagi membezakan ciri – ciri sesuatu baju tradisi.
I.  Bahagian tangan II. Bahagian Leher       III. Potongan Badan     IV. Bau

A. I, II dan IV
B. I, III dan IV
C. I, II dan III
D. II, III dan IV 8. Apakah makanan yang akan dihidangkan oleh Ibu Ali semasa Perayaan Hari Raya Aidilfitri menjelang?

A. Thosai                B. Baulu          C. Nasi Ayam              D. Dim Sum 9. Jika Thiru dan ibunya berniaga untuk menjual makanan tradisional. Apakah makanan yang anda fikirkan akan dijual oleh mereka.

A. Nasi Lemak        B. Roti Canai  C. Kuih Bakul              D. Lulun


10. Bagaimanakah anda dapat menunjukkan perasaan bangga terhadap baju tradisi sesuatu kaum?
I. memakainya semasa sesuatu perayaan
II. mengadakan pertunjukkan fesyen baju tradisi
III. memakainya semasa menghadiri sesuatu majlis formal.
IV jarang memakainya terutama semasa sekolah mengadakan sesuatu aktiviti penting

A. I, II dan III                        B. I, III dan IV             C. II, III dan IV                        D. I, II, III dan IV

Makanan Tradisional India


11. Yang manakah contoh makanan berprotein?
     A. Tomato                      B. Roti                          C. Ikan                             D. Minyak masak
12. Apakah makanan yang akan memberikan tenaga kepada manusia untuk menjalankan aktiviti harian?
    A. Nasi                          B. Buah- buahan                C. Telur                            D. Sayur-sayuran
13. Mengapakah kita mesti makan makanan yang seimbang?
     A. supaya kita akan gemuk.
     B. supaya kita akan kurus.
     C. supaya kita tidak dimarahi guru.
     D. supaya badan kita akan sihat dan menyindari daripada dijangkiti penyakit.


14. Berapakah peringkat yang terdapat dalam piramid makanan?
    A. 3                           B. 4                                     C. 5                                D. 6
15. Berdasarkan piramid makanan, yang manakah makanan yang perlu diambil dengan kuantiti yang 
      banyak?
      A. Lemak                  B. Protein                            C. Mineral                        D. Karbohidrat

Soalan Subjektif

A ) Sila menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan diri. (6%)
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________
4._____________________________________
5._____________________________________
6._____________________________________


B) Sila menyenaraikan cara-cara menjaga kebersihan diri selain di 
     atas. (3%)                                                                                          
1._____________________________________
2._____________________________________
3._____________________________________


C) Mengapakah kita hendak menjaga kebersihan diri?(1%)
____________________________________________________
____________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
No comments:

Post a Comment